Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Polish
#41
Happy New Year Smile

Mute all browsers when boss key pressed
Wycisz wszystkie zakładki po naciśnięciu klawisza ukrycia

Remember position of video popup window[always show popuped video window at the same position]
Zapamiętaj pozycję okienka popup video

Most popular
Najbardziej popularny

Show most visited[show thumbnails of most visited websites in new tab page]
Pokaż najczęściej odwiedzane

Pinned tabs can only be closed by context menu
Przypięte karty mogą być zamknięte tylko z poziomu menu kontekstowego

Can be empty.
Może być pusta.

Download again[re-download a task]
Pobierz ponownie

Open popup window in tab[When the website wants to open a popup window, we open a new tab instead]
Otwórz wyskakujące okienko w nowej karcie

Ignore system DPI setting[Stick to 100% device scale, prevent UI zooming]
Ignoruj systemowe ustawienia DPI
Reply
#42
Thanks for your work, jack.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)